Forskjellige plattformer er ikke et problem.

Oppdateringer og OS-migreringer introduserer ofte utfordringer tilknyttet datatap, samt operasjonelle skader på den teknologiske løsningen. Backup på enhetene er et første steg mot å forhindre datatap før, under og etter migreringer mellom forskjellige operativsystemer. Med CrashPlan er enheter beskyttet, slik at filene aldri er i fare.

Start en prøveperiode

Data og enheter på tvers av operativsystemer

Uavhengig av operativsystem

CrashPlan flytter sømløst backup og backup-innstillinger under en migreringer mellom flere operativsystemer - selv når man flytter mellom Mac OS X og Windows.

Gjenopprett selv

Etter å ha lagt til en ny enhet, kan brukere enkelt gjenopprette filer selv. Alt gjøres via CrashPlan, og er så enkelt at man slipper involvering fra IT-personell.

Stille, kontinuerlig backup

Siden CrashPlan tar kontinuerlig backup av dataene til bedriften, vil løsningen alltid være klar for en migrering. Dataene er trygge og kan lett føres over på nye enheter.

Gjenopprett det du vil

Gjenopprett filer basert på dato eller versjon. CrashPlan kan lagre ubegrenset antall versjoner.

Enkel gjenoppretting

Administratorer kan enkelt gjøre gjenopprettinger på brukeres laptoper og desktoper via Code42 sitt administrasjonspanel.

Arkiver som reparerer seg selv

CrashPlan sine regelmessige undersøkelser av backup-arkivene, sørger for at filene kan bli gjenopprettet dager, uker, måneder og år etter den orginale backupen.